وضعیت بازار خودرو در سال آینده چگونه خواهد بود؟

وضعیت بازار خودرو در سال آینده چگونه خواهد بود؟

با افزایش قیمت خودروهای وارداتی در چند ماهه گذشته اینگونه خودروها در سگمنت قیمتی بالایی قرار گرفته است و با توجه به خلاء بازار در رده قیمتی ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان خودروهای فرانسوی پسا برجامی و چینی ها وارد این سگمنت خواهند شد.

ادامه مطلب