اخبار مشروح ۱۳ جمعه، ۱۲ مرداد ۹۷

اخبار مشروح ۱۳ جمعه، ۱۲ مرداد ۹۷

در این بخش خبری، تعیین تکلیف قرارداد کارگران مشاغل غیرمستمر/ دو خبر مسکنی برای مردم/ خبر خوش وزیر نیرو / کشف ۸ انبار کالاهای تاریخ مصرف گذشته در غرب تهران/ و… را مشاهده فرمائید.

ادامه مطلب