اقتصادی

بنزین کدام جایگاه‌ها کیفیت بهتری دارد؟

بنزین کدام جایگاه‌ها کیفیت بهتری دارد؟

دمای بنزین تحویلی به جایگاه داران باید ۶۰ درجه فارنهایت باشد در حالیکه دمای سوخت گاهی به ۹۸ تا ۱۰۰ درجه فارنهایت می‌رسد. این امر موجب می‌شود تا بنزین هنگام انتقال به مخزن جایگاه که زیر زمین قرار داشته و سرد است منقبض حجمش کاهش یابد .

ادامه مطلب