ترکیه با ۱۵۷ میلیارد دلار صادرات در سال ۲۰۱۷ رکورد زد

ترکیه با ۱۵۷ میلیارد دلار صادرات در سال ۲۰۱۷ رکورد زد

بر اساس داده های آماری وزارت گمرک و تجارت، میزان صادرات ترکیه در ماه دسامبر با ۸٫۵۹ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال گذشته، به رقم ۱۳ میلیارد و ۸۸۱ میلیون دلار و همچنین میزان واردات در ماه دسامبر ۲۰۱۷ با ۲۷٫۶۸ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال گذشته به رقم ۱۸ میلیارد و ۳۶۸ میلیون دلار رسید. ...

ادامه مطلب