بنزین کدام جایگاه‌ها کیفیت بهتری دارد؟

بنزین کدام جایگاه‌ها کیفیت بهتری دارد؟

دمای بنزین تحویلی به جایگاه داران باید ۶۰ درجه فارنهایت باشد در حالیکه دمای سوخت گاهی به ۹۸ تا ۱۰۰ درجه فارنهایت می‌رسد. این امر موجب می‌شود تا بنزین هنگام انتقال به مخزن جایگاه که زیر زمین قرار داشته و سرد است منقبض حجمش کاهش یابد .

ادامه مطلب

تغییرات قیمت محصولات کشاورزی/ دستمزد ۳ گروه کارگری بین ۳ تا ۱۷ درصد افزایش یافت

تغییرات قیمت محصولات کشاورزی/ دستمزد ۳ گروه کارگری بین ۳ تا ۱۷ درصد افزایش یافت

پاییز امسال، متوسط قیمت ذرت دانه ای ۱۰۵۸۹ ریال و برنج ۱۰۰۶۴۱ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز ۹۵ به ترتیب ۴.۶ و ۶.۰ درصد افزایش داشته است/ هزینه شخم زمین زراعی آبی ۱۴۶۶۳۱۸ ریال و هزینه شخم زمین زراعی دیم ۱۰۹۸۸۵۹ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۹.۱ و ۹.۵ درصد افزایش داشته است. ...

ادامه مطلب