ترکیه به دنبال ایجاد کارت اعتباری برای گردشگران ایرانی

ترکیه به دنبال ایجاد کارت اعتباری برای گردشگران ایرانی

رئیس فدراسیون هتلداران ترکیه‌ای: «ایرانی‌ها نمی‌توانند در ترکیه از کارت اعتباری استفاده کنند و تنها می‌توانند از پول نقد استفاده کنند و به علت وجود گمرک‌ها و خطر دزدیده شدن نیز نمی‌توانند مقادیر زیادی پول با خود به ترکیه بیاورند. از اینرو، مجبور هستند پول کمی در جریان سفر به ترکیه خرج کنند.» ...

ادامه مطلب

زنگنه درباره آلودگی مشعل های نفت: آمادگی برای فروش گاز همراه با قیمت نزدیک به صفر

زنگنه درباره آلودگی مشعل های نفت: آمادگی برای فروش گاز همراه با قیمت نزدیک به صفر

مردم بدانند جمع آوری گاز این نیست که بگویم گازها جمع آوری می‌شود و بعد بگوییم تمام شد. ما بارها اعلام کردیم هرکسی می‌خواهد در این حوزه کار کند ما گاز را با قیمت حدود نزدیک به صفر در اختیار آنها می‌گذاریم.

ادامه مطلب

زنگنه درباره آلودگی مشعل های نفت: فروش گاز همراه با قیمت نزدیک به صفر

زنگنه درباره آلودگی مشعل های نفت:  فروش گاز همراه با قیمت نزدیک به صفر

مردم بدانند جمع آوری گاز این نیست که بگویم گازها جمع آوری می‌شود و بعد بگوییم تمام شد. ما بارها اعلام کردیم هرکسی می‌خواهد در این حوزه کار کند ما گاز را با قیمت حدود نزدیک به صفر در اختیار آنها می‌گذاریم.

ادامه مطلب

زنگنه درباره آلودگی مشعل های نفت: اجرای طرح های جمع آوری گاز همراه/ فروش گاز همراه با قیمت نزدیک به صفر

زنگنه درباره آلودگی مشعل های نفت: اجرای طرح های جمع آوری گاز همراه/ فروش گاز همراه با قیمت نزدیک به صفر

مردم بدانند جمع آوری گاز این نیست که بگویم گازها جمع آوری می‌شود و بعد بگوییم تمام شد. ما بارها اعلام کردیم هرکسی می‌خواهد در این حوزه کار کند ما گاز را با قیمت حدود نزدیک به صفر در اختیار آنها می‌گذاریم.

ادامه مطلب