بیست و یک توصیه

بیست و یک توصیه

توصیه های رهبر معظم انقلاب در دیدارهای رمضانی اساتید دانشگاه ها بر اصولی تأکید دارند که توجه به آنها می تواند نقشه راه آموزش عالی کشور باشد.

ادامه مطلب

وحشی زیبا

وحشی زیبا

حیات وحش، حتی در تکراری ترین بخش هایش نیز هزاران جلوه ناب و نادیده از نقش های خالق بی همتا دارد.

ادامه مطلب